W dniu 18 kwietnia 2019 roku na terenie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbył się II etap postępowania kwalifikacyjnego - test sprawności fizycznej. Osoby, które nie zaliczyły testu zostały wykluczone z dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Wyniki przedstawiają się następująco:

Z - test zaliczony
N - test niezaliczony
NU - test nieukończony

NB - nie zgłosił się na test

Numer
identyfikacyjny
Wynik
1 NB
2 Z
3 NB
4 N
5 NB
6 N
7 N
8 N
9 NB
10 N

Osobę, która zaliczyła test sprawności fizycznej informujemy, że:

  • III etap postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian braku lęku wysokości) odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00 na placu wewnętrznym KM PSP we Włocławku na ul. Rolnej 1,
  • IV etap postępowania kwalifikacyjnego (pisemny test wiedzy) - w przypadku zaliczenia III etapu postępowania - odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 roku o godz. 09:45 w świetlicy KM PSP we Włocławku na ul. Rolnej 1,
  • V etap postępowania kwalifikacyjnego (ocena dokumentów) - w przypadku zaliczenia IV etapu postępowania - odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 roku o godz. 10:30,
  • VI etap postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) - w przypadku spełnienia wymogów zawartych w V etapie postępowania i ogłoszeniu o naborze - odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 roku o godz. 11:15 w świetlicy KM PSP we Włocławku na ul. Rolnej 1.

⇐ COFNIJ

Pogoda