lod

 

Niebezpieczeństwa załamania się lodu zwiększa się w czasie odwilży, natomiast trzeszczenie lodu może świadczyć o zbyt cienkiej jego tafli w okresie mrozów.

bilet

 

I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na następujące elementy:

 

Pogoda