edit1 lutego – Dowódca JRG nr 2 kpt. Joachim Zefert brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec.

7 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewo gm. Kowal, podczas którego Komendant Miejski PSP wręczył Prezesowi jednostki „Decyzję o włączeniu Jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego".

8 lutego – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski obserwował zmagania podczas XI Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP o Puchar Prezesa ZOP ZOSP RP we Włocławku, który odbył się w Boniewie, wręczając na zakończenie puchar Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku za zajęcie III miejsca.

8 lutego – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie Polskim gm. Włocławek.

8 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzadkiej Woli gm. Brześć Kujawski.

8 lutego – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

8 lutego – Starszy inspektor w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym mł.asp. Paweł Arkuszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanibrodzie gm. Lubień Kujawski.

8 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Chełmica gm. Fabianki.

12 lutego – W Toruniu odbyły się XXII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym, podczas których drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie asp.sztab. Mirosław Szatkowski i st.str. Jakub Górecki zajęła 2. miejsce.

14 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski i główny księgowy kpt. Angelika Zawitowska brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

14 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym gm. Fabianki.

14 lutego – Starszy inspektor w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym mł.asp. Paweł Arkuszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodnie gm. Baruchowo.

15 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski uczestniczył w konferencji pn. „Afrykański pomór świń (ASF) - lepiej zapobiegać niż zwalczać występujące zagrożenia dla gospodarki żywnościowej i łowiectwa w kraju", która odbyła się we Włocławku.

15 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielewie gm. Brześć Kujawski.

15 lutego – Dyżurny operacyjny w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Adam Gdański brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu gm. Włocławek.

18 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym w związku z pracami nad „Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku", które odbyło się z inicjatywy Prezydenta Miasta Włocławek i Starosty Włocławskiego.

19 lutego – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej zorganizowanej przez Nadleśnictwo Włocławek.

20 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2019 roku.

20 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski brał udział w uroczystości wręczenia odznak i aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku z okazji Święta Służby Więziennej.

21 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki oraz dowódcy specjalistycznych grup ratownictwa: mł.bryg. Marcin Czerwiński, kpt. Joachim Zefert i mł.kpt. Piotr Uzarski, wzięli udział w naradzie rocznej będącej podsumowaniem funkcjonowania komend powiatowych i miejskich PSP oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w woj. kujawsko-pomorskim, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

21 lutego – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w IV Powiatowym Strażackim Dniu Druhenek, który odbył się w Choceniu.

24 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski, zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę st.str. Zbigniewa Nawrockiego - młodszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

25 lutego – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w XVIII Sesji Rady Gminy Włocławek, podczas której obradowano nad informacją o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Włocławek.

26 lutego – Strażacy z Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego wzięli udział w odprawie służbowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

27 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski brał udział w uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 74. rocznicy wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą.

28 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski wziął udział w obradach XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, podczas której rozpatrzono informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2019 roku.

28 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

29 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 mł.bryg. Marcin Czerwiński wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu oraz przekazaniu jednostce nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo GBA-Rt 3/16.

29 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

29 lutego – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce gm. Lubraniec.

29 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

29 lutego – Dyżurny stanowiska kierowania w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym asp. Damian Zasada wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmicy Małej gm. Fabianki.

⇐ COFNIJ

Pogoda